สถานะเซิฟเวอร์ : ออนไลน์      ผู้เล่นขณะนี้ : 1,737 คน     ไอดีทั้งหมด : 7,913 ไอดี