สถานะเซิฟเวอร์ : ออนไลน์      ผู้เล่นขณะนี้ : 1,212 คน     ไอดีทั้งหมด : 9,017 ไอดี